სოციალური პროექტის მრჩეველთა საბჭოს სამუშაო შეხვედრა

  „სოციალური დაცვის საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩართულობის გაძლიერება სტრატეგიულ დიალოგში საქართველოში,“ - ამ სახელწოდების პროექტი ხორციელდება ტყიბულში ჩეხური არაკომერციული ორგანიზაციის, „ადამიანი გაჭირვებაში,“ მიერ.

  მათ ტყიბულის ადგილობრივ თვითმმართველობასთან გაფორმებული აქვთ ურთიერთგაგების მემორანდუმი. მრჩეველთა საბჭომ, რომლის საქმიანობამაც ხელი უნდა შეუწყოს ადგილობრივ დონეზე მოწყვლადი ჯგუფებისათვის სოციალური სერვისების მიწოდების გაუმჯობესებას, რიგით მეორე შეხვედრა მოაწყო. დაიგეგმა ფოკუს ჯგუფებთან კვლევის ჩატარების სტრატეგია.

 ნათია მურუსიძე

45 thoughts on “სოციალური პროექტის მრჩეველთა საბჭოს სამუშაო შეხვედრა

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.