tenisi

სასკოლო სპორტულმა ოლიმპიადამ სტარტი აიღო

  ქვეყნის მასშტაბით საქართველოს სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა მიმდინარეობს, რომელშიც 2 000 - ზე მეტი საჯარო და კერძო სკოლაა ჩართული. პროექტი სპორტის რვა სხვადასხვა სახეობას მოიცავს და მისი მიზანი მოზარდ თაობაში ჯანსაღი სხოვრების წესის პროპაგანდაა.

  ოლიმპიადა ტყიბულის მუნიციპალიტეტში, N1 საჯარო სკოლაში, მაგიდის ჩოგბურთის ტურნირით გაიხსნა.

ნათია მურუსიძე