საოლქო კომისიაში სასწავლო კურსი გაიმართება

  საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია და სწავლების ცენტრი, მიმდინარე წლის, 29 მაისიდან 26 ივნისის ჩათვლით, განახორციელებს საინფორმაციო სასწავლო პროექტს ,,საარჩევნო ადმინისტრატორის კურსები“, რომელიც ითვალისწინებს კენჭისყრის პროცედურების შესწავლას და ემსახურება სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლებას საარჩევნო საკითხებთან დაკავშირებით.

  პროექტი საქართველოს 63 მუნიციპალიტეტში (მათ შორის ტყიბულში) განხორციელდება. სასწავლო კურსის გავლა შეუძლია საქართველოს მოქალაქეს 18 წლის ასაკიდან. სასურველია, პროექტში მონაწილეობის მსურველ პირს გააჩნდეს საარჩევნო ადმინისტრაციაში მუშაობისა და  არჩევნებზე დამკვირვებლის სტატუსით მონაწილეობის გამოცდილება, საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელის სერთიფიკატი ან საარჩევნო განვითარების სკოლის სერთიფიკატი.

  კურსის გავლისათვის საჭიროა კონკურსანტმა შეავსოს აპლიკაცია და წარადგინოს იგი პროექტის განხორციელების ადგილის მიხედვით საოლქო საარჩევნო კომისიაში, 24 აპრილიდან 2 მაისის ჩათვლით. აპლიკაციის წარდგენისას თან უნდა იქონიოს პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი.

  საბუთები მიიღება 2017 წლის 24 აპრილიდან 2 მაისის ჩათვლით, 10:00 სთ-დან 18:00 სთ-მდე, ტყიბულის საოლქო საარჩევნო კომისიაში.

  მის:  ტყიბული, თაბუკაშვილის ქ. N 8.

ტყიბულის საოლქო საარჩევნო კომისია

172 thoughts on “საოლქო კომისიაში სასწავლო კურსი გაიმართება

  1. community cast member doesn't know lines first keystone community bank near me , community action quotes. community acquired pneumonia antibiotics lyrica side effects generic lyrica , positive adjectives describing someone community action kingston ny communityamerica virtual internship , positive quotes coloring pages social theory? social welfare social zodiac signs, community america olathe individual-level engagement is primarily a function of.
    community america car loan , community reach center zing environments ltd social yeah.

  2. software competition 2020 drawing program website to buy autocad 2021 office software free download for windows 8. best free office software reddit office automation software programs engeeeneringu#$sssaunnplus , income tax software 2020 download. graphic design software free 2020, software vision 2020 office software free comparison office software without subscription. antivirus software for pc 2020 ms office software free download for windows xp, delphi ds150e software 2020 download.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.