საოლქო კომისიაში სასწავლო კურსი გაიმართება

  საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია და სწავლების ცენტრი, მიმდინარე წლის, 29 მაისიდან 26 ივნისის ჩათვლით, განახორციელებს საინფორმაციო სასწავლო პროექტს ,,საარჩევნო ადმინისტრატორის კურსები“, რომელიც ითვალისწინებს კენჭისყრის პროცედურების შესწავლას და ემსახურება სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლებას საარჩევნო საკითხებთან დაკავშირებით.

  პროექტი საქართველოს 63 მუნიციპალიტეტში (მათ შორის ტყიბულში) განხორციელდება. სასწავლო კურსის გავლა შეუძლია საქართველოს მოქალაქეს 18 წლის ასაკიდან. სასურველია, პროექტში მონაწილეობის მსურველ პირს გააჩნდეს საარჩევნო ადმინისტრაციაში მუშაობისა და  არჩევნებზე დამკვირვებლის სტატუსით მონაწილეობის გამოცდილება, საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელის სერთიფიკატი ან საარჩევნო განვითარების სკოლის სერთიფიკატი.

  კურსის გავლისათვის საჭიროა კონკურსანტმა შეავსოს აპლიკაცია და წარადგინოს იგი პროექტის განხორციელების ადგილის მიხედვით საოლქო საარჩევნო კომისიაში, 24 აპრილიდან 2 მაისის ჩათვლით. აპლიკაციის წარდგენისას თან უნდა იქონიოს პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი.

  საბუთები მიიღება 2017 წლის 24 აპრილიდან 2 მაისის ჩათვლით, 10:00 სთ-დან 18:00 სთ-მდე, ტყიბულის საოლქო საარჩევნო კომისიაში.

  მის:  ტყიბული, თაბუკაშვილის ქ. N 8.

ტყიბულის საოლქო საარჩევნო კომისია

კომენტარები გამორთულია